Zelf Konfrontatie Methode

Stap één naar authentiek leven en werken is het vergroten van zelfkennis: wat raakt mij het meest, wat is mijn droom, waar ben ik goed in, tegen welke mensen kijk ik op, welke mensen en momenten waren het meest bepalend in mijn leven. Bij authenticiteit horen ook: luisteren naar het eigen gevoel, minder de oren naar de omgeving laten hangen en het loslaten van ideaalbeelden. LM Loopbaanmanagement leert mensen hun authenticiteit hervinden met de Zelf Konfrontatie Methode. Het is een beproefde methode waarvoor de basis werd gelegd in de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen konfrontatie nog met een K geschreven werd.

Zelfonderzoek

Centraal in de Zelf Konfrontatie Methode staat zelfonderzoek. In een zelfonderzoek vertelt iemand het verhaal van zijn leven. Alle levensthema’s die ook een rol spelen in het nu, komen voorbij. De coach helpt om gebeurtenissen en ervaringen krachtig samen te vatten. Wat voor gevoelens roepen die gebeurtenissen en ervaringen op? Er ontstaat samenhang, mensen krijgen meer zicht op de motieven van waaruit zij handelen. Het wordt duidelijk hoe die positief of negatief hebben ingewerkt op de loopbaan en de relaties met anderen in werk en privé.

Zelf Konfrontatie Methode

Het Zelfonderzoek is een prachtige, respectvolle en unieke manier om beroeps-, loopbaan- en levenskeuzes te ondersteunen in tijden van persoonlijke onzekerheid en verwarring.

Voor mensen die worden gekonfronteerd met motivatieproblemen of verzeild raken in een burn-out is het op enig moment nauwelijks nog mogelijk een lijn te zien in alle gebeurtenissen en ervaringen. Met het verlies van het gevoel van samenhang en consistentie is tegelijkertijd de identiteit en zijn de meeste overtuigingen van werknemers kwijtgeraakt. Op zo'n moment kan een zelfonderzoek helpen om een aantal zaken opnieuw op een rij te zetten en weer nieuwe overtuigingen en doelen aan te brengen in werk en leven.

In een zelfonderzoek vertellen mensen het verhaal van hun leven. Recentelijke verhalen maar ook die van al wat langer geleden. Ook belangrijke zaken die nu een grote rol spelen komen aan de orde. De begeleider probeert deze gebeurtenissen en ervaringen kernachtig samen te vatten. Vervolgens gaat de coachee onder aansturing van de begeleider op zoek naar de samenhang en ontstaat er bij de coachee van binnenuit meer zicht op de motieven van waaruit men handelt. Met name de relevante persoonlijke thema's worden zichtbaar, herkenbaar en bespreekbaar.

Na het verzamelen van al die kernachtige verhalen (in "waardegebieden") worden de valide thema's uitgeselecteerd en uitgewerkt. Het resutaat is verbluffend (zie: cliënten aan het woord bij LM Loopbaanmanagement) en van blijvende duur!

Meer informatie over de Zelfkonfrontatiemethode: Vereniging voor ZKM beoefenaars: http://www.zkmvereniging.nl/