Coaching

Kortdurende trajecten

Bij Kortdurende Coaching wordt in de basis de Zelf Konfrontatie Methode toegepast. De coaching is sterk gericht op effectieve verandering van inzichten, overtuigingen of gedrag. Door het samenstellen van een kern-autobiografie zal worden geanalyseerd op kernthema’s. Aandacht en aanpak van deze kernthema’s bieden veelal de sleutel voor de ontsluiting van het geblokkeerde loopbaanpad. Naast de ZKM wordt tevens gewerkt met aanvullende belevingsgerichte technieken (Voice Dialogue, Focussing) en vanuit de positieve psychologie met cognitieve verbetertechnieken (rationele effectiviteitstechnieken). Een coachingstraject duurt tien tot twaalf weken.

Dobbelsteen met foto's

Uitplaatsingstrajecten

LM Loopbaanmanagement biedt door middel van outplacement en re-integratie tweede spoor trajecten aan die gericht zijn op het verwerven van een nieuwe baan. Vanuit een nieuw perspectief en met nieuwe energie worden nieuwe functiemogelijkheden ontdekt en strategische wegen benut om met het werk(veld) kennis te maken. Hiertoe wordt eerst middels competentieonderzoek en motivatieonderzoek getoetst op capaciteiten in combinatie met zingevende en motiverende aspecten binnen functies.

LM Loopbaanmanagement streeft naar verdieping en inzicht in persoonlijke factoren ter versteviging van persoonlijke overtuigingen en zelfvertrouwen. De zelfkennismethode ZKM brengt in dit opzicht nieuwe en gezonde perspectieven op leven en werken.

Zodra alles goed 'op de kaart' staat zal de arbeidsmarktcommunicatie aan de orde komen. Presentatie met behulp van een dynamisch CV en met optimaal gebruik van digitale instrumenten en sociale media zullen vol de aandacht krijgen.

De trajectduur varieert van een half jaar tot een jaar.