Arbeidspsychologisch onderzoek

foto arbeider

Arbeidspsychologisch onderzoek richt zich op de risicopunten binnen het huidige functioneren. Over een breed gebied worden de relevante componenten gescand. Aandacht krijgt de huidige functieinvulling, de omstandigheden waaronder, de brede context (life events, balans werk-privé), communicatieve kwaliteiten, de persoonlijkheidsdimensie en eventuele loopbaanontwikkelingswensen. Uit de resultaten van het onderzoek komen essentiële aanbevelingen naar voren die u helpen bij het realiseren van verbeteringen.

Onderwerp van onderzoek

We kijken naast uw functioneren op onderdelen naar de communicatiestijl, het prestatieniveau, of de kernmotivaties nog congruent zijn aan de functie-invulling maar ook naar intellectuele prestaties, cognitieve functies (aandacht en geheugen) en executieve functies (planning, flexibiteit)

Aandachtspunten

Specifieke aandacht verdienen de risicofactoren met betrekking tot de functieuitvoering. Om u te helpen met beperkingen en risico's om te gaan worden deze aandachtspunten geformuleerd en verbeterings-voorstellen gedaan.

Grafiek indicatiefactoren arbeidsmotivatie
Grafiek Medisch en sociale indicaties arbeidspresteren

Verloop van het arbeidspsychologisch onderzoek

Het arbeidspsychologisch onderzoek bestaat uit een testdag en een nabespreking. De testdag start met een kort verslag van uw loopbaan en levensverloop tot nu toe en het functioneren in de huidige functie. Vervolgens doet u een aantal, voor uw situatie relevante, schriftelijke testen of testen op de computer.

Mochten er aanwijzingen zijn voor verder onderzoek naar specifieke aandachtspunten, dan kan er diepergaand op persoonlijkheidsbeeld, geheugenfuncties en vaardigheden ten aanzien van planning, organisatie of dergelijke worden getoetst.


Loopbaanonderzoek

Loopbaanonderzoek betekent een inventarisatie van uw mogelijkheden, beperkingen en wensen. Uit de resultaten van het onderzoek komen essentiële kernpunten naar voren die u helpen bij uw loopbaankeuze.

Mogelijkheden en wensen

We onderzoeken uw kernmotivaties en interesses. We kijken naar uw competenties, waarden, werkstijl, communicatiestijl, persoonlijkheid, interesses, leerniveau en cognitieve condities (aandacht, geheugen).

Verloop van het loopbaanonderzoek

Het loopbaanonderzoek bestaat uit een testdag en een nabespreking. De testdag start met een kort verslag van uw loopbaan en levensverloop tot nu toe, met alle successen én struikelblokken. Vervolgens doet u een aantal, voor uw situatie relevante, schriftelijke testen of testen op de computer. Als er behoefte is aan onderzoek naar specifieke aandachtspunten, kan er diepergaand op persoonlijkheidsbeeld, geheugenfuncties en vaardigheden ten aanzien van planning, organisatie of andere vaardigheden worden getoetst.

Loopbaanonderzoek tweede fase

Als het u niet direct lukt een duidelijke loopbaankeuze te maken, kunnen in een extra periode oriënterende, versterkende en experimentele acties worden ingezet. De resultaten van een loopbaanonderzoek variëren van éénduidige loopbaankeuzes tot meer richtinggevende loopbaankeuzes. Het resultaat kan erg verrassend zijn en uw ogen openen voor nieuwe functiemogelijkheden. Aan het einde van het loopbaanonderzoek heeft u een bewuste loopbaankeuze gemaakt. U heeft een duidelijk beeld van de route naar uw nieuwe loopbaan.